President Elect Training Seminar

PETS og distriktsamling arrangeres hvert år. Det er DGE (Guvernøren for det kommende rotary-året) i distriktet, sammen med distriktsledelsen som arrangerer samlingen. Hensikten er å knytte Rotarianere sammen for det kommende rotary-året og jobbe mot felles mål i distriktet. Blant annet vil det bli femlagt dokumenter som er viktig for deg som President eller sekretær i en klubb å vite.

PETS 2015

Helgen 20.-21. mars ble det arrangert PETS og distriktsamling i Arendal. Det ble lagt opp til en informativ og interessant samling for innkommende presidenter, sekretærer og kasserer.

Program for samlingen


Presentasjoner fra samlingen

Fredag 20. mars:

Bjørn - Strategier og mål for 2015-2016

    

Inger-Britt - Merkevaren Rotary

    

Fred - Planer

    

Planverk - Stokke Rotaryklubb

    


Lørdag 21. mars:

Laila - Medlemsutvikling

    

Tor Endre - Oppgradering av hjemmesidene

    

Budsjett 2015-2016, vedtatt på PETS 21. mars 2015

    

Elisabet - Presentasjon av DG 2017-18

    

Edrund - TRF og muligheter

    

Per Magne - Sekretærens oppgaver

    

Halvor - Kassereropplæring

    

Tor Asbjørn - RYLA

    

Torstein - Shelterbox

    

Klubbens mål og planer:

Klubbens mål og planer 2015-2016