Hva er Rotary

Rotary er en verdensomspennende organisasjon som forener ledere fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.
Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet.
Rotaryklubber finnes i dag i mer enn 200 land og geografiske områder, fordelt på nesten 33.000 klubber med til sammen over 1.2 millioner medlemmer.


Nøkkelord i Rotarys organisasjon er:

- Styrke etikken 
- Nettverksbygging 
- Sosial inkludering 
- Humanitær bistand

Som en fellesnevner for disse nøkkelordene er begrepet «Å gagne andre» vel kjent blant alle Rotarianere i organisasjonen.
En grundigere innføring i hva Rotary International står for, finner du her (åpnes i ny side)


Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at:

1. Jeg ser på mitt yrke som en mulighet til å hjelpe andre 
2. Jeg er trofast mot etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet.
3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste standard.
4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmenheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med.
 
5. Jeg er kjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. 
6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindres andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker.
7. Jeg gir allmenheten korrekte ogs sannsferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet.
8. Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng.

Mer informasjon

Connect with Rotary (pdf)

Pages in english (rotary.org)

Finn en klubb

Kart over klubber i distriktet (d2290)

Club finder (rotary.org) 

DETTE GJØR ROTARY

"Vi er 1,2 millioner naboer, venner og samfunnsledere, som kommer sammen for å skape en positiv og varig endring i våre samfunn og verden rundt."ROTARY ER NANCY HUGHES ROTARY ER KWI-WON PARK ROTARY ER AHMES GHABRIAL

En Oregon-kvinne som bidrar til å redde liv, forbedre miljøet, og skape nye arbeidsplasser i Latin-Amerika gjennom trygt kjøkkenutstyr.
Den koreanske "mor til medisin" som har hjulpet tusenvis av barn med medfødte defekter En egyptisk lege som har hjulpet tusenvis av egyptere i å lære å lese og skrive.

SLIK JOBBER ROTARY

Vår påvirkning i samfunnet starter med våre medlemmer - vanlige folk som jobber utrettelig sammen i sine klubber for å løse noen av våre lokalsamfunns 'tøffeste utfordringer. Deres innsats er støttet av Rotary International, vår felles medlemsforening, og The Rotary Foundation, som gir sjenerøse donasjoner og tilskudd for å finansiere arbeidet til våre sammarbeidsinstitusjoner og partnere over hele verden. Rotary er ledet av våre egne medlemmer - ansvarlige ledere som bidrar til å videreføre organisasjonens formål og verdier i sine valgte roller.

HVORDAN HAR VI KOMMET HIT?

I over 100 år har vi skapt historie og hjulpet vår verden tettere sammen. Siden etableringen i 1905, har vi tatt på oss noen av verdens tøffeste utfordringer og hjulpet et bredt spekter av internasjonale og verdensomspennende serviceorganisasjoner i å komme i gang - fra FN til Easter Seals.

     Last ned fakta-arket "rotary at a glance"

HVA GJØR OSS ANNERLEDES FRA ANDRE ORGANISASJONER?

Vår tydelig synspunkt og tilnærming gir oss unike fordeler:

+ Vi ser annerledes på utfordringer: Vår tverrfaglig perspektiv hjelper oss å se utfordringer i unike måter.
+ Vi tenker annerledes: Vi bruker lederskap og kompetanse til sosiale spørsmål - og finner unike løsninger.
+ Vi opptrer ansvarlig: Vår lidenskap og utholdenhet skaper varige endringer.
+ Vi gjør en forskjell hjemme og rundt om i verden: Våre medlemmer kan finnes i din by, din kommune, og over hele verden.

VÅR STRUKTUR

Rotary består av tre deler: i hjertet av Rotary er våre klubber, som støttes av Rotary International og Rotary Foundation.

Rotaryklubber bringe sammen dedikerte enkeltpersoner til å utveksle ideer, bygge relasjoner, og ta affære. 
Rotary International støtter Rotaryklubber over hele verden ved å koordinere globale programmer, kampanjer og tiltak.
The Rotary Foundation bruker generøse donasjoner for å finansiere prosjekter av rotarianere og våre partnere i lokalsamfunn rundt om i verden.

Som en veldedig "nonprofit" organisasjon, kommer alt av stiftelsens midler fra frivillige bidrag fra rotarianere og venner som deler vår visjon om en bedre verden. Sammen; med Rotaryklubber, Rotary International, og The Rotary Foundation, arbeides det med å gjøre varige forbedringer i våre lokalsamfunn og rundt om i verden.

FINANSIELLE FAKTA

Ansvarlig ledelse betyr å være både effektiv og troverdig med våre donasjoner. Vi er forpliktet til å gjøre mest mulig ut av hver krone vi får - det er derfor vi bruker nesten 90% av våre midler til programkostnader i en bransje der gjennomsnittet er bare 65%.

VÅR STØTTE ER VERDENSOMSPENNENDE

De 10 største årlig giver-land og geografiske områder er beskrevet under.


 Blå farge indikgerer totalt bidrag i 2011-2012 i US Dollar (tusen) (inkl gjennomstrømnings bidrag)

 Fiolett farge indikerer bidrag i 2011-2012 som årlig bidrag per rotarianer US Dollar.

VÅRE PARTNERE

Når Rotary samarbeider med andre organisasjoner, multipliserer VI effekten som tidligere er gjort i noen av gruppene på egen hånd. Vi kaller dette "Rotary effekten." Fra lokal mat-lagre til globale humanitære organisasjoner, arbeider vi med et bredt utvalg av partnere, inkludert: