President Elect Training Seminar

PETS og distriktsamling arrangeres hvert år. Det er DGE (Guvernøren for det kommende rotary-året) i distriktet, sammen med distriktsledelsen som arrangerer samlingen. Hensikten er å knytte Rotarianere sammen for det kommende rotary-året og jobbe mot felles mål i distriktet. Blant annet vil det bli femlagt dokumenter som er viktig for deg som President eller sekretær i en klubb å vite.

PETS 2014

Helgen 14.-15. mars ble det arrangert PETS og distriktsamling i Fevik. Det ble lagt opp til en informativ og interessant samling for innkommende presidenter, sekretærer og kasserer.

Program for samlingen


Presentasjoner fra Samlingen

Fredag 14. Mars:

Jensen "Motto, mål og strategier for 2014- 2015" og 

"Å være leder i Rotary"
     

Fred Schwabe Hansen  Klubbens mål og planer

  
Fred Schwabe Hansen - eksempel på strategiplan


Lørdag 15. mars:

 Olaisen prosjekter i Rotary         
Lerum: Medlemskap: Hvordan beholde og rekruttere medlemmer

Lerum: Gruppeoppgave

Zeiner: Rotarys strategier

Rotary Public Image Coordinator (RPIC) Inger-Britt Zeiner

Presentasjon og vedtak av budsjett for 2014/2015

Stray : Tekniske løsninger i Rotary
Stray: Teknisk informasjonsark til Klubb og distrikt
Tor Asbjørn Andersen: RYLA
Berget: Handicamp

Under er klubbens mål og planer:

Klubbenes mål og planer 1.år (word)

Klubbenes mål og planer 3 år (word)