Sist oppdatert: 15. januar 2015

DATO OG PÅMELDING

Kursoversikt våren 2015                         

Dato/Tid

Kurs

Målgruppe

Sted

21. jan.

18.00-21.00

Nybegynnerkurs i produksjon på oppgradert hjemmeside

CICO

Hotel Kong Carl,
Torggata 9,
3210 Sandefjord

28. jan.

18.00-21.00

Nybegynnerkurs i produksjon på oppgradert hjemmeside

CICO

Fylkeshuset,
Tordenskjoldsgate 65,
4614 Kristiansand


Det vil bli
 sendt ut invitasjon om de enkelte kursene til klubbene.
Der vil det også bli oppgitt påmeldingsadresser og frister.