Sist oppdatert: 2. mai. 2014

Kurs i distriktet i 2014

14. til 15. Mars: PETS 2014 (President Elect Training Seminar): 
Materiell fra samlingen finner du ved å klikke her

Materiell fra TRF kurs høsten 2013

 Retningslinjer  for TRFs District Grants i distrikt 2290   TRF kurs  2013 - ny mal  
 Retningslinjer  for TRFs Global Grants i distrikt 2290    TRF kurs  2013 - polio   
 Søknadsskjema for DISTRICT GRANT 2013-14  (PDF) 
 søknadsskjema for DISTRICT GRANT 2013-14  (WORD)