INTERNASJONALT UNGDOMSARBEID

Ungdomsutveksling

Rotary har et internasjonalt ungdomsutvekslingsprogram, som årlig involverer mange rotarianere og tusenvis av unge over hele verden.

Hvert år reiser unge mellom 16 og 28 år til et annet land og en annen kultur. De bor privat hos en rotaryfamilie og fortsetter skolegangen i det "fremmede" land. På samme måte er norske rotaryfamilier vertskap for en utenlandsk student. Her knyttes det familielignende bånd, som kan vare i mange år inn i fremtiden. Yngre yrkesutøvere får muligheten til å utvide sin horisont og knytte internasjonale kontakter ved en 4 ukers utvekslingstur til Canada, Brasil, Australia eller andre steder i verden. Tilsvarende er Rotaryklubbene i Norge vertskap for unge yrkes- aktive mennesker, som besøker norske bedrifter og lærer om Norge og norsk kultur. Disse utvekslingene gir mulighet å knytte kontakter, bygge nettverk og utvikle vennskap over grensene.

Gruppestudieutvekslingen GSE

Forståelse og respekt for andre kulturer er et viktig element i rotaryarbeidet. Gruppestudie-utveksling (GSE) er et program som har som formål å gi internasjonal forståelse gjennom personlig kontakt mellom yngre yrkesaktive deltagere.

Georgiastipendet

Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Ca 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø.

Ambassadørstipendiene (Ambassadorial Scholarships)

Dette er et av verdens største og internasjonalt mest omfattende stipendprogram. Hensikten med slike stipend er å fremme internasjonal forståelse og vennskap mellom mennesker fra ulike land ved å gi ungdom mulighet til å studere ved en utdanningsinstitusjon i et annet land.

Rotary Centers for International Studies

Rotary har inngått en avtale med sju anerkjente universitet rundt i verden. Hvert av disse universitetene vil ta inn ti studenter som Rotary velger ut i samarbeid med universitetsledelsen. Studentene skal studere konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner.

For mer informasjon kan District Youth Exchange Officer (DYEO) Tone Kolbenstvedt kontaktes:

Tone Kolbenstvedt, Nedenes RK
Mobil: 926 43 083
Send e-post

WAS - World Affairs Seminar

Det var et seminar for ungdom som avsluttet videregående skole i 2012.  Rotary Distrikt 2290 dekket reise og opphold for en gutt og jente. Dette er et stipend som all ungdom kan søke, og det er således ikke noe krav om tilknytning til Rotary.

Les lesebrevet fra deltaken på World Affairs Seminar i 2012.

Les lesebrevet fra deltakere på World Affairs Seminar i 2010.