Guvernørens hjelpere  

Guvernørens hjelpere består av flere personer. Arbeidsgruppen er kommende guvernørs diskusjonsgruppe med råd og dåd, og bistår i hennes arbeid i forkant av- og under guvernøråret  2013-14. Arbeidsgruppen har vært i sving siden våren 2011. Disse er med og planlegger og tilrettelegger for gjennomføring av PETS, Ledersamling og Distriktskonferansen og halvårig Presidentsamling samt andre oppgaver etter behov. Utenom disse bistår Distriktets ledelse hele tiden med hjelp ved behov. Kontoret i Zürich er også til uvurderlig hjelp. Guvernøren får mye oppbakking fra Rotary International og fra Rotary International President Ron D. Burton.    

Arbeidsgruppen består av følgende personer:  

Distrikts Sekretær Alf A. Stokke Sørensen, Distriktskasserer Per Christian Omdahl  DICO 2013-14; Peter Stray-Röding, Trykkeri; Svein Eriksen ved «07 Sør as»  Prosjektleder Distriktskonferansen er Solveig Helgaas med hennes utvalgte klubbmedarbeidere.  Distrikts trener Mette Sand og Assisterende guvernører, - i alt fem sådanne.

Assisterende Guvernører (AG)

1. Overordnede oppgave
AGs overordnede oppgave er å hjelpe guvernøren med administrasjon av tildelte klubber, herunder støtte klubbene i arbeidet med å følge de råd som fremgår av «Klubbens lederskapsplan» for å bli en effektiv klubb. Det er viktig å stimulere til samarbeid mellom klubber i regionen.  


2. Oppgaver før Rotaryåret starter 1. juli:

• Som ny AG møte avtroppende for å få informasjon om hva som forventes av en AG.
• Bidra i påtroppende guvernørs arbeid med mål og planer.  
• Gi påtroppende guvernør råd i ved valg av distrikts komiteer.  
• Delta i distriktets utdanningsseminarer, herunder å være gruppeleder for klubber i egen region i samsvar med seminarprogram.
• Gjennomføre møte(r)med klubbene som gruppe og eventuelt med enkelte klubber etter behov/ønske. Hensikten er å støtte opp under planarbeidet i den enkelte klubb og ikke minst å la innkommende presidenter utveksle erfaringer, hente inspirasjon og stimulere til samarbeid mellom klubber. Det er hensiktsmessig å holde et møte med presidenter og innkommende rett før eller etter PETS.
• Gjøre seg kjent med RIs retningslinjer og policy for klubber og distrikt (Prosedyrehåndboken).


3. Oppgaver i løpet av Rotary året:

• Følg opp klubbene og samarbeidet mellom dem i løpet av året ved å samle dem til regelmessige møter (på høsten tilpasset tidspunkt for Distriktskonferansen) og i løpet av vinteren 1 til 2 ganger etter behov). Saker en er/blir enige om på møtene bør følges opp med kortfattede referater.
• Planlegge/koordinere guvernørens offisielle besøk til klubbene.
• Besøke klubbene i egen region i løpet av året.
• Være samtalepartner for presidenter i for eksempel etiske eller Rotary tekniske spørsmål.
• Vise initiativ ovenfor klubb og guvernør.
• Oppmuntre til å følge guvernørens krav og anbefalinger.
• Tilpasset den enkelte klubbs ønske, gi støtte til å nå mål for medlemskap, serviceprosjekter, Rotary fond.   The Rotary Foundation, klubb administrasjon og PR.
• Bistå med personlig oppfølging av ”purringer” etter at normale prosedyrer fra distriktet ikke har hatt den ønskede effekt.
• Rapportere om tilstanden i klubbene til distriktet, og om eventuelle ekstraordinære problemer og hendelser.
• Samordne opplæring/seminarvirksomhet fra aktuelle distrikts komiteer ovenfor klubber i egen region.
• Bidra til å identifisere og motivere framtidige distriktsledere. • Delta i og oppmuntre til deltakelse på Distriktskonferansen m.m.
• Delta i TRF-program og årlige opplegg for å skaffe bidrag til organisasjonen, og ved behov andre spesialoppdrag.
• Ved rotary årets avslutning oversende rapport om aktiviteten i regionen siste år, samt skjemaet ”PM fra klubb-besøk” for alle klubbene.

På en annen måte kan AG sies å ha følgende roller:
-- Samtalepart -- Støttekontakt -- Katalysator -- Inspirator -- Kontrollfunksjon -- Pådytter -- Interessent

AG i distrikt 2290

Område 1

Kontakt

Klubber

Svein Tore Stiansen

Lærer med virke som rektor, inspektør og skolesjef. Gift med Bjørg, har 3 barn og 3 barnebarn.

Rotarianer fra 1984. Bor i Risør og tilhører Risør Rotary Klubb

Har hatt følgende posisjoner: Sekretær, President og leder av int. komité.

Telefon: 909 17 472

E-post: stianse@online.no

Arendal

Grimstad

Grøm

Kragerø

Lillesand

Nedenes

Risør

Tvedestrand

Område 2

Kontakt

Klubber

Gaute Melhus Johannessen

60 år, Lederutdanning i Lærerhøgskole. Matematikk, biologi, miljøkunnskap. Rektor. Bor i Lyngdal. Gift med Tordis, har 1 barn og tre barnebarn.

Rotarianer 1985. President to perioder

Telefon: 909 72 133

E-post: gautejo42@gmail.com

Farsund

Flekkefjord

Kongsgaard

Kristiansand

Kristiansand Vest

Kristiansand Øst

Lyngdal

Mandal

Vennesla

Område 3

Kontakt

Klubber

Morten Svagård

Født i 1955. Utdannet fiolinist, dirigent og arbeidersom rådmann i Råde kommune. Gift med Ingrid, fire barn.

Rotary siden 1982. har vært med på GSE

Telefon: 982 17 031

E-post:

morten.svagard@rade.Kommune.no

Færder

Horten

Jarlsberg

Nøtterøy

Re

Sem

Stokke

Tønsberg

Område 4

Kontakt

Klubber

Jan Syvertsen

Maskin ingeniør, ledelse, markedsføring.

Gift, to barn og to barnebarn.

Langesund Rotary 1991.

Har vært prosjektleder for en Distriktskonferanse. Innehatt de fleste verv i Rotary

Tel: 908 66 259

E-post: Jasyver2@frisurf.no

Brevik

Bø,

Gimsøy

Grenland

Langesund

Notodden

Porsgrunn

Skien

Skien Vest

Ulefoss

Område 5

Kontakt

Klubber

Dag Helge Tvedt

Utdannet i Forsvaret, Oberstløytnant

Arbeider i Larvik Overformynderi

Gift med Kari Mette, har to døtre og tre barnebarn

Startet i Målselv Rotary klubb i 1994

President i Stavern RK 2008-2009

Går inn i tredje året som AG.

Er med i TRF komiteen i distriktet

Tel: 928 48 036

E-post:d-h-tved@online.no

Holmestrand

Larvik

Larvik Øst

Lågendalen

Sande

Sandefjord

Sandefjord Øst

Stavern

Svelvik