Sist oppdatert: 25. nov. 2013

The Rotary Foundation

Håndboken til The Rotary Foundation finnes i pdf format. Den er på norsk og er gratis. Håndboken tar for seg blant annet bidrag fra klubb til ulike fond, stipend og tilskudd, Rotary Grants modellen, Paul Harris Fellow, Vocational Training Team, samt fokusområder for Global Grants. 

TRF håndbok  

Klikk her for: TRF-kursmateriell fra kurs høsten 2013

For valuta-kurser og informasjon ved pengeoverføring til The Rotary Foundation (TRF) klikk herThe Rotary Grant Model (Future Vision)

- økonomisk støtte til Rotaryklubbenes humanitære prosjekter

The Rotary Foundation (TRF) gir distrikter og klubber støtte til gjennomforing av humanitære service- og bistandsprosjekter.  Det årlige beløp som står til disposisjon for distriktet og dens klubber avhenger av hva klubbene/medlemmene 3 år tidligere har innbetalt til the Annual Fund. 50% av innbetalt beløp tilbakeføres til distriktet (såkalt District Designated Fund, DDF), mens det resterende beløp går inn i TRFs World Fund.  

Fra Rotaryåret 2013/2014 og innføring av The Rotary Grant Model (Future Vision Plan) blir reglene for bruk av Distriktets Designated Fund endret slik at Distriktet kan bruke opptil 50% av dette fondets midler til District Grants. Øvrige tildelte midler kan anvendes til støtte av Global Grant prosjekter (tidligere kalt Matching Grants), til støtte av andre TRF Funds eller rulles over til påfølgende år.  

Den maksimale støtte fra TRF får distriktet og Rotaryklubbene når de er aktive i sitt humanitæret arbeid ved å initiere både District og Global Grants slik at hele potensialet som ligger i de midler som ble betalt inn til Annual Fund 3 år tidligere blir fullt utnyttet.

Future Vision - Rotary Grant - nye navn og nye muligheter
Lær mer om dette på: www.rotary.org/grants

 Retningslinjer  for TRFs District Grants i distrikt 2290    Søknadsskjema for DISTRICT GRANT 2013-14  (PDF) 
 Retningslinjer  for TRFs Global Grants i distrikt 2290     søknadsskjema for DISTRICT GRANT 2013-14  (WORD)  

  Rapporteringsskjema D2290 District Grant 2013-14 (Norsk) Paul Harris Fellow - PHF

Søknadskjema og informasjon for Paul Harris Fellow (PHF) finner du her.

PHF eller Paul Harris Fellow er oppfattet som et hederstegn, men ble opprettet som et tegn på at man har bidratt med USD 1.000 til Rotary Foundation. I Norden er PHF som oftest gitt som et tegn på frivillig innsats ut over det normale og klubben har betalt for PHF medaljen. Noe senere etablerte man Rotary Benefaktor, hvor Benefaktor emblemet også kan gis der hvor det gis en testmental gave til TRF ved bortgang.
Å skaffe ledere til Rotary både sentralt og på distriktsnivå er en viktig oppgave for klubbene. Bruk av erkjennelse for de personer som yter noe ut over det sedvanlig er viktig i så måte. Det er ikke helt det samme som en Bachelor eller Master, men prinsippet er det samme, - man har dokumentert et erfaringsgrunnlag som kan hjelpe andre til å lykkes og således styrke nettverksbygging til å gjøre en innsats for andre.

Paul Percy Harris (19 april 1868 - 27 january 1947) arbeidet som advokat i Chicago og er mest kjent som stifter av Rotary International i 1905, som er en bistandsorganisasjon innen utdannelse, fremme av bedre etikk i næringslivet og nødbistand som utryddelse av polio.  Organisasjonen har ca. 1,2 millioner medlemmer i 164 land over hele verden og kapital til drift og bistand kommer i hovedsak fra medlemmenes egne bidrag.  Harris ble født i Racine, Wisconsin, men vokste opp i "skistaten" Vermont. Senere flyttet han til Chicago, Illinois hvor han statet sin advokat praksis.

Harris gikk på Princeton University, the University of Vermont og the University of Iowa. I ettertid tok han strøjobber i en avis, som selger, arbeid med fruktproduksjon, skuespiller og som sjømann på skip som fraktet kveg til Europa.