STIPEND FOR UNGDOM

Interesseforeningen i distrikt 2290

Interesseforeningen er distrikt 2290’ s egen stipendorganisasjon. I desember inviteres klubbene til å finne søkere til reisestipend for formål som er i samsvar med Rotarys id ealer. Søknadsfrist til klubben i distrikt 2290 er 10. februar. Avhengig av tilgjengelige ressurser har det de senere årene vært tildelt inntil tre stipender til ungdom . De fleste stipender er gitt til deltakelse, reise og opphold, på fredsseminaret World Affairs Seminar på Caroll University, Waukesha, Wisconsin, USA. Seminaret som er et rotaryprosjekt i distrikt 6270 , holdes som regel tredje uke av juni hvert år. Det er også åpent for å søke reisestøtte for andre formål.

Artikkel: Utlysning av stipedier for 2014

World Affairs Seminar (WAS): Hvert seminar har motto som angår fred og konfliktløsning. Seminaret samler ungdom fra hel e verden til å oppleve fremtredende, internasjonale forelesere. For hver 10. deltaker finnes spesielt kvalifiserte rådgivere . På www.worldaffairsseminar.org finnes mer utfyllende opplysninger . Søknad om stipend er åpen for alle, også de som har rotarianere som foreldre. Søkeren skal helst være ferdig med videregående skole og bør være fylt 18 år . Det stilles krav til gode engelskkunnskaper, faglig nivå i klassens øverste tredjedel og positiv og utadvendt karakter . Klubbene oppfordres til å gjøre tilbudet kjent i sitt område , særlig på videregående skoler og fylkets undervisningsavdeling. Rapporter fra tidligere stip endiater , s øknadsskjema og ytterligere info rmasjon finnes på distriktets hjemmeside . www.rotary.no

Kontaktinformasjon  

Forr.fører Interesseforeningen  

Njål Gjennestad.

Telefon: 908 23 919
E-post: njal.gjennestad@sfjbb.net