Sist oppdatert: 22. november 2014

RYLA - Rotary Youth Leadership Awards

RYLA har vært et offisielt ungdomsprogram i Rotary siden 1971. Første RYLA-seminaret i Norge, og Norden, ble gjennomført våren 1985 på Nansen-skolen i Lillehammer, etter initiativ av PDG Bjørn Dahl og PDG Harald Hoel. RYLA er en suksess i Distrikt 2290 med mange deltagere hvert år. Målsettingen med RYLA er å gi ungdom i alderen 18 – 24 år som har vist lederegenskaper eller som blir fremtidens ledere, impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. Seminaret går over en utvidet weekend i tidlig på året. Sponsorklubb dekker normalt utgiftene for deltageren, men det hender også at lokalt næringsliv/arbeidsgiver bidrar. Seminaret bør lyses ut på videregående skoler i området.

Temaene er innenfor Etablering, Igangsettelse, Ledelse, Etikk, Entreprenørskap og Ungt Lederskap. Deltagelse i programmet bidrar til en unik nettverksbygging for unge, kommende ledere. Vi gleder oss også over positiviteten fra foredragsholdere som hvert år holder meget høyt nivå. Etter seminaret bør vertsklubben invitere den eller de ungdommer som klubben har sponset til å holde et foredrag om sine opplevelser. Klubben oppfordres også til å holde kontakt med de ungdommene som sendes på RYLA. Om noen år kan jo noe av disse være potensielle Rotary-medlemmer, gjerne via Rotaract.

RYLA 2015

Vil du delta på RYLA? RYLA 2015 holdes 3.-6. mars 2015. 

RYLA 2015 Arrangør: Sandefjord-Øst Rotaryklubb

Søknadsfrist: 4. februar hvert år. - 4.2.2015 for RYLA 2015.

Alder: 18 – 25 år 

Krav: Alle som tilfredsstiller programmets målsetting.


Les mer informasjon om RYLA i 2015 i egen artikkel

Kontaktperson:

Thor A. Andersen, Sandefjord-Øst RK
Mobil: 907 43 530
post@inkasso.no

RYLA 2016

Vil du arrangere RYLA i 2016? Klubben kan søke i henhold til distriktets føringer. Disse kan fås ved henvendelse til Thor Asbjørn Andersen.
Frist for søknad til å holde RYLA som vertsskapsklubb: 1. september hvert år.

Send en e-post til Thor A. Andersen for å få "Startpakke", diverse informasjonsmateriell og støtte: post@inkasso.no

La deg inspirere av en film fra RYLA i distrikt 5180-5190 i Tahoe i USA: