Rotaract

”Å være en Rotaracter
har sine fordeler.
Både nå og i fremtiden”

Rotaract er ungdomsorganisasjonen til Rotary og er åpen for all ungdom mellom 18 og 30 år. Rotaract gir de unge et unikt nasjonalt og internasjonalt nettverk. Videre vil de som blir med i en rotaract klubb få tilbud om interessante og spennende foredrag som utvider horisonten innen mange områder.

Gjennom et medlemskap i Rotaract vil en få mulighet til å:
- Skape nye nasjonale og internasjonale nettverk.
- Høre mange spennende foredrag som ellers er veldig kostbare.
- Øve i workshops og debattøvelser med mange spennende personer.
- Øke din samfunnsforståelse, spesiellt på det lokale plan i Kristiansand.

Dagens Rotaractere er morgendagens Rotarianere. Dannelse av Rotaract klubber i Distrikt 2290 vil være med på å sikre fremtiden til våre lokale Rotaryklubber. Guvernøren støtter og oppfordrer alle til å informere og videresende informasjonen til potensielle ungdommer.  Tilbudet om medlemskap i Rotaract går til all ungdom i relevant aldersgruppe, og dette gjelder også barn, barnebarn og barn av familie og venner til dagens rotarianere.
Distriktet anbefaler en eller to Rotaryklubber som fadderklubber til en Rotaractklubb og Distriktet vil også stille opp dersom det er ønske om det. Se http://rotaract.no/ for mer informasjon.