Hva er Rotary

Rotary er en verdensomspennende organisasjon som forener ledere fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.
Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet.
Rotaryklubber finnes i dag i mer enn 200 land og geografiske områder, fordelt på nesten 33.000 klubber med til sammen over 1.2 millioner medlemmer.


Nøkkelord i Rotarys organisasjon er:

- Styrke etikken
- Nettverksbygging
- Sosial inkludering
- Humanitær bistand

Som en fellesnevner for disse nøkkelordene er begrepet «Å gagne andre» vel kjent blant alle Rotarianere i organisasjonen.
En grundigere innføring i hva Rotary International står for, finner du her (åpnes i ny side)


Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at:

1. Jeg ser på mitt yrke som en mulighet til å hjelpe andre
2. Jeg er trofast mot etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet.
3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste standard.
4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmenheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med.
 
5. Jeg er kjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi.
6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindres andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker.
7. Jeg gir allmenheten korrekte ogs sannsferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet.
8. Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng.

Mer informasjon

Connect with Rotary (pdf)

Pages in english (rotary.org)

Finn en klubb

Kart over klubber i distriktet (d2290)

Club finder (rotary.org)