ÅRSMELDING 2011 / 2012

HÅNDBOK 2011 / 2012


PRESIDENTSAMLING 2012
Program

Velkommen til DG Ingrids nettsted.

Her kan du følge med på forberedelsene til neste Rotary-år.

President i rotaryåret 2011 - 2012 er Kalyan Banerjee. Her ser du hans motto for året.

Klikk her for å se hva presidenten vil med sitt rotaryår og sitt motto.