ÅRSMELDING 2010 / 2011

HÅNDBOK 2010 / 2011


PRESIDENTSAMLING 2011
Program fredag
Program lørdag


Jeg har fått forespørsel og takket ja til å bli nominert som Guvernør for Distrikt 2290 - Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder året 2010-2011.  Som forberedelse til mitt Guvernørverv har jeg deltatt på møter og arrangement i regi av distriktet fra juni 2008.  Min erfaring så langt er at jo mer kjent jeg blir med de 45 klubbene og distriktsorganisasjonen jo mer ser jeg frem til både utfordrende og interessante arbeidsoppgaver som vervet medfører.  Jeg skal gå på vervet med det jeg har av pågangsmot, og jeg ønsker å kunne bidra til at Rotary skal være en fremtidsrettet organisasjon.  Dette gjelder både for medlemmene, det internasjonale arbeidet og alt det flotte vi har å by på innen ungdomsutvekslingen.

Først litt om meg selv - Jeg er gift med Alf og vi har tre voksne barn.  Vår yngste datter Ingrid Marie, nå 21 år, var så heldig å motta GRSP-stipend (Georgia Rotary Student Pogram) året 2007-2008.  Jeg har derfor på nært hold fått erfare et av de flotte tilbudene Rotary har til ungdommen, og jeg ser frem til å markedsføre disse tilbudene i klubbene når det blir min tur.  Jeg er utdannet innen revisjon, og jeg jobbet noen år i det revisjonsselskapet som nå heter PWC - PriceWaterhouse Coopers.  I 1983 gikk jeg inn som økonomisjef i eget familiefirma - Anth. L. Zeiner AS - og har jobbet der siden.  Vi driver i dag 2 Byggmakker butikker i Tønsberg og Holmestrand og har et felles distribusjonslager for disse to anleggene.

Jeg ble medlem i Færder Rotary Klubb i Vestfold da denne ble chartret i 1999. Vi er nå 40 medlemmer, og jeg har hele tiden satt stor pris på samværet og medlemskapet i Rotary.  Jeg var tidlig sekretær og president i klubben, og jeg hadde en bratt læringskurve i Rotary.  Jeg tror at bedre kunnskap og involvering av nye medlemmer er viktig for det engasjementet man får for organisasjonen, og dette ønsker jeg også å motivere og legge til rette for i klubbene våre.  På PETS våren 2009 ble innkommende presidenter i 2010-2011 anmodet om å delta sammen med presidentene 2009-2010 for å sikre kontinuitet og godt grunnlag for en langsiktig utvikling av klubbene.  Jeg tror det er viktig å sette i gang tankeprosessen rundt presidentvervet i god tid, og det var flott at så mange tok oppfordringen om å delta.

Rotarianere arbeider for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker.  I Rotary blir vi tilbudt møter en gang i uken året rundt, og det er selvfølgelig viktig at vi føler dette som meningsfullt.  Vi skal tilegne oss nye ferdigheter og få ønske og mulighet for å gjøre en serviceinnsats for andre.  Medlemskapet i Rotary skal være med på å gi energi og inspirasjon til vårt daglige virke i arbeid og privat, og det er derfor viktig med et godt sosialt miljø i klubbene.  Vennskapet i Rotary er viktig, men ikke nok for å holde på travle mennesker.  Derfor har programkomiteen i samarbeid med presidenten en meget ansvarsfull oppgave, og gjennom foredragsvirksomheten i klubben bør vi sikre medlemmene kontinuerlig oppdatering og bred orientering om samfunnet vårt - både nasjonalt og internasjonalt.

Med få unntak opplever klubbene at det er vanskelig å få nye og yngre medlemmer, og det er ofte de nye og yngste medlemmene som dessverre melder seg ut av organisasjonen. Rotary blir vanskelig gitt prioritet i en travel hverdag med barn og begge foreldre i arbeid. Internt i klubbene må vi bli flinkere til både å selge og bearbeide egennytten for et medlem, slik at Rotary også oppfattes som en mulighet til egen fremgang. ”What’s in it for me” er et uttrykk som yngre generasjoner legger vekt på ved valg av organisasjonstilknytning.  Rotary er i realiteten en kraftig døråpner hvor enn man ferdes, og det må komme klarere fram at Rotary kan være et yrkesmessig nettverk verden over.  Jeg vil jobbe for at vi skal fremheve dette mer i kommunikasjon og ved presentasjonen av klubbene våre.

Den store utfordringen i dagens arbeidsmiljø er å kunne stenge av og koble ut – sette grenser mellom jobb og fritid.  Erfaring viser at vi får positive impulser ved å ha noe annet enn jobben å tenke på og engasjere oss i, og det er derfor viktig å ha et nettverk utenfor arbeidslivet, for vår del Rotary.  Jeg håper at medlemmene er fyrtårn som gløder for utvikling, trivsel og godt vennskap i klubbene, slik at vi sikrer rekruttering til Rotary i fremtiden.  På denne måten vil vi fortsatt være beredt på å oppfylle Rotarys formål, Service above self – Gagne andre - i nye 100 år.

Inger-Britt Zeiner
DG 2010-2011