Distrikt 2290

Distrikt 2290 består av 44 klubber i Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Guvernør i rotaryåret 2014-2015 er Svein-Eirik Jensen fra Kristiansand Rotaryklubb. 

Distriktsorganisasjonen er organisert på ulike nivåer. Distriktets guvernør støttes av de fem assisterende guvernørene, som følger vedtak og mål satt på årsmøte på distriktskonferansen. Ledergruppen og de fem assisterende guvernørene støtter presidenter i hver klubb med mål og planer for rotaryåret, og følges tett i sin utvikling. Distriktets aktiviteter administreres av ledergruppen og ulike komiteer. Distrikts komiteer er kompetansehjelp for klubbene. Øvrige verv sitter i sentrale funksjoner for å drifte organisasjonen, samt bidra til overordnet rettledning og informasjon for klubbenes presidenter.