Sist oppdatert: 7. nov. 2013

District Grant (Distrikts tilskudd)

District grant støtter mindre, kortsiktige aktiviteter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert distrikt får velge hvilke aktiviteter det vil finansiere med disse tilskudd.

District grant kan brukes til å finansiere en rekke aktiviteter, blant annet:

- Humanitære prosjekter, inkludert tjenestereise og innsats i forbindelse med katastrofer 

- Stipender for alle nivå, tid, sted og fagområde

- Yrkesrettet opplæring (VTT) uten begrensninger i team størrelse og tidsperiode  

 Retningslinjer  for TRFs District Grants i distrikt 2290    Søknadsskjema for DISTRICT GRANT 2013-14  (PDF) 
 Retningslinjer  for TRFs Global Grants i distrikt 2290     søknadsskjema for DISTRICT GRANT 2013-14  (WORD)  

  Rapporteringsskjema D2290 District Grant 2013-14 (Norsk) 

Distrikter må være kvalifisert før de kan administrere District grant. 
For å søke om et District grant (tilskudd) sender klubben en søknad med finansieringsplan direkte til distriktet som forvalter og distribuerer midlene (Altså ikke til The Rotary Foundation).
Distriktet kan årlig bruke opp til 50 prosent av sitt District Designated Fund (DDF) til ”District grant”. Distriktet får denne støtten som et engangsbeløp, som det deretter kan distribueres til klubber som har søkt om og fått godkjent prosjekt.

Søknadene behandles lokalt, og klubbene får beskjed umiddelbart etter søknadsfristen. Når prosjektet er gjennomført skal det sendes en enkel sluttrapport på eget skjema. Kvitteringer skal medfølge rapporten på vanlig måte. De fleste klubber har mindre prosjekter som egner seg godt for denne typen "grant".

NB: For prosjekter gjort frem til 2013 brukes denne sluttrapporten: Link til sluttrapport

Søknaden sendes til

        Edrund Olaisen
        Langesundveien 153
        3960 Stathelle