================================================ 

Dette er de gamle hjemmesidene til Rotary Distrikt 2290
Disse sidene blir ikke lenger oppdatert.

De nye hjemmesidene finner du på:

http://d2290.rotary.no

================================================ 
 

Velkommen til Distrikt 2290 og rotaryåret 2014-2015

Distriktet består av 44 klubber i Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Guvernør i rotaryåret 2014-2015 er Svein-Eirik Jensen fra Kristiansand Rotaryklubb.

Rotaryårets motto er "Light up Rotary". 

          

.

Guvernørbrevet for april 2014

Abstract:

Guvernør Elisabet Stray har skrevet sitt månedsbrev for april 2014

more

Hastemelding til klubbsekretærene

Abstract:

Distriktssekretæren har i slutten av mars mottatt melding fra RI via kommunikasjonskomiteen. Det er svært viktig at informasjonen som skal inn i den internasjonale matrikkelen blir korrekt. Klubbene har ansvar for å fylle inn informasjon via Rotarys online tjeneste.

more

Presentasjoner fra PETS

Abstract:

PETS og distriktsamling arrangeres hvert år. Det er DGE (Guvernøren for det kommende rotary-året) i distriktet, sammen med distriktsledelsen som arrangerer samlingen.

more

Guvernørbrevet for mars 2014

Abstract:

Guvernør Elisabet Stray har skrevet sitt månedsbrev for mars 2014.

more

Samarbeid gir nytte og glede

Abstract:

Rotaryklubbene i Brevik og Langesund har alltid hatt et godt samarbeid, og har i årenes løp erfart nytten og gleden av godt naboskap.

more

PDG Petter Christian Steenstrup er gått bort den 22.2.2014

Abstract:

Past District Governor Petter Christian Steenstrup er gått bort den 22.2.2014 Han begraves den 28.2.2014 i Tønsberg.

more

Guvernørbrevet for februar 2014

Abstract:

Guvernør Elisabet Stray har skrevet sitt månedsbrev for februar 2014.

more

Nominasjons av Guvernør 2016/2017

Abstract:

Nominasjonskomiteen i distrikt 2290 har nominert Distriktsguvernør for 2016/2017

more

DETTE GJØR ROTARY

Abstract:

Vi er 1,2 millioner naboer, venner og samfunnsledere, som kommer sammen for å skape en positiv og varig endring i våre samfunn og verden rundt.

more

Medlemsskapsutvikling i Rotary

Abstract:

Rotary Club Central og Rotary International har gitt ut medlemskapsrapport etter Sone og Distrikt per 31. januar 2014. Denne rapporten viser utvikling i medlemsantall for Rotary.

more