================================================ 

Dette er de gamle hjemmesidene til Rotary Distrikt 2290
Disse sidene blir ikke lenger oppdatert.

De nye hjemmesidene finner du på:

http://d2290.rotary.no

================================================ 
 

Velkommen til Distrikt 2290 og rotaryåret 2014-2015

Distriktet består av 44 klubber i Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Guvernør i rotaryåret 2014-2015 er Svein-Eirik Jensen fra Kristiansand Rotaryklubb.

Rotaryårets motto er "Light up Rotary". 

          

.

Skal lede Rotary videre

Skal lede Rotary videre

Abstract:

Sigurd Arbo Høeg fra Larvik Rotary Klubb er nominert til ny guvernør for innpå 2000 rotarianere i Agderfylkene, Telemark og Vestfold. Den 52 år gamle skipsagenten fra Larvik overtar ansvaret for rotarydistrikt 2290 sommeren 2016, og gleder seg til jobben med å inspirere rotarianerne til å få mest mulig ut av rotarymedlemskapet sitt.

more

Prosjektarbeid til nytte og glede

Abstract:

-Godt kameratskap i Rotary skapes ikke ved å rive av en sjekk i ny og ne, men ved å jobbe sammen om meningsfylte oppgaver. Og klubbene står og faller med et godt indre miljø! Det mener Svein-Eirik Jensen (67), som i sommer tar fatt som ny Rotary-guvernør i Agder-fylkene, Telemark og Vestfold.

more

Inspirerende og givende

Abstract:

-Det har vært en fantastisk opplevelse – en inspirerende tid som mange burde få oppleve, sier avtroppende guvernør i Rotarys distrikt 2290, Elisabet Stray fra Kristiansand.

more

Bør noe endres i Rotary?

Abstract:

Hvert 3. år møtes Rotarys lovråd som fungerer som Rotarys parlament og behandler forslag til endringer. Distriktet tar nå imot innspill.

more

Guvernørbrevet for juni 2014

Abstract:

Guvernør Elisabet Stray har skrevet sitt månedsbrev for juni 2014.

more

CDS Nyhetsbrev juni

Abstract:

Les ett av de siste internasjonale nyhetsbrev - CDS

more

Søknadsfrist for kandidater til Rotary Peace fellowships

Abstract:

Rotary fredssentre i The Rotary Foundation åpner for å motta søknader for 2015 til "Rotary Peace fellowship". Søknadsfristen er 1 juli 2014.

more

Handicamp Norway 2014 Deltagerne er nå plukket ut

Abstract:

50 deltagere og deres assistenter har nå fått bekreftelse på at de får være med på Handicamp 2014.

more

Les Rotary Norden på internett

Abstract:

Utgaver av Rotary Norden er tilgjengelig på nett

more

Guvernøren holdt tale på Finsk i Finland

Abstract:

Rotary besøk i Finland. På to av Guvernør Strays representasjonsbesøk ble talene gjennomført på Finsk til stor begeistring

more