================================================ 

Dette er de gamle hjemmesidene til Rotary Distrikt 2290
Disse sidene blir ikke lenger oppdatert.

De nye hjemmesidene finner du på:

http://d2290.rotary.no

================================================ 
 

Velkommen til Distrikt 2290 og rotaryåret 2014-2015

Distriktet består av 44 klubber i Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Guvernør i rotaryåret 2014-2015 er Svein-Eirik Jensen fra Kristiansand Rotaryklubb.

Rotaryårets motto er "Light up Rotary". 

          

.

Horten RK i kamp mot ebola

Horten RK i kamp mot ebola

Abstract:

Horten Rotary Klubb har satt i gang en spontan aksjon for å demme opp mot ebolaepidemien i Liberia.

more

Kort og godt om Rotary i Horten

Abstract:

Horten Rotary klubb inviterte nylig til "Rotary - Kort og Godt". AG Morten Svagård ledet en fullsatt sal gjennom bredden av det Rotary driver med.

more

Vinn-vinn i Skien

Abstract:

I strålende humør og med økt selvfølelse forlot 250 mennesker Skien Rotary Klubbs arrangement på Skagerak Arena i slutten av oktober. Psykologen og forfatteren Trond Haukedal hadde da i et par timer gitt dem en humørfylt og lærerik innføring i ”Å bli mitt beste jeg”.

more

Guvernørens månedsbrev for oktober 2014

Abstract:

Light up Rotary. Høstmørket, vind og regn har også sine positive sider: Nå er det bedre tid til inneaktiviteter, og til å følge RI-presidentens oppfordring om ”Light up Rotary”. Det vil forresten RI-president Gary C.K. Huang selv bidra med når han kommer til Norge i begynnelsen av november for å møte Kong Harald, rotary-guvernørene og enkelte innbudte gjester. Det er et møte jeg gleder meg til.

more
Sykehjemmene kan bli overfylt av polioskadde

Sykehjemmene kan bli overfylt av polioskadde

Abstract:

- Nærmere 60 år etter de siste polio-utbruddene i Norge sliter trolig mellom 8 000 og 10 000 nordmenn med senskader etter den muskellammende virussykdommen. Mange vet ikke en gang at de har hatt polio som barn, men nå kommer ettervirkningene som i tur og orden kan gjøre dem til sykehjemspasienter, sier Geir Strømsholm fra Kristiansund. Mange familier trodde den gang at barna bare hadde en kraftig influensa.

more

TV-Aksjonen: Rotary er blitt spurt om å informere medlemmer

Abstract:

Vi håper du kan bidra til at TV-Aksjonen blir en suksess, videresende informasjon, og kanskje oppfordre medlemmer i din klubb til å delta som bøssebærer. I år skal pengene fra TV-aksjonen gi en million mennesker varig tilgang til rent vann.

more

SERTIFISERINGSKURS THE ROTARY FOUNDATION (TRF)

Abstract:

For at alle medlemmene skal få et bilde av det som skjer innen rotaryfondet legger vi ut to av presentasjonene som ble brukt på kurset. Selv om det i hovedsak er støttebilder, gir det et inntrykk av det som ble gjennomgått på kurskveldene. Det kan også brukes samlet for klubben, og gjerne i november, som er måneden da rotaryklubber over hele verden har fokus nettopp på TRF - The Rotary Foundation.

more

Guvernørens månedsbrev for september 2014

Abstract:

Dette rotaryåret har distriktet satt fokus på fornyelse i Rotary. Det motsatte av fornyelse er stagnasjon og forvitring. Derfor vil jeg sette fokus på hvordan vi som enkeltindivider, som rotarianere og samfunn svarer på dagens utfordringer. Hva skjer når vi lar fornyelse og kreativitet være en bærende kraft?

more

NOMINASJON AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2017-18

Abstract:

Rotaryhjulet skal kontinuerlig drives videre og vi starter nå nominasjonsprosessen til Distriktsguvernør for 2017-2018. Vennligst ta dette opp i styre og klubb - det er viktig at vi får gode kandidater som kan videreutvikle distriktet.Vennligst gå gjennom det vedlagte notat med detaljer om prosessen og informasjon som evt. kandidater må ha sett og være inneforstått med før dere sender nominasjonen. Forslag sendes nominasjonskomiteens leder innen 15. oktober 2014. Nominasjonskomiteen består av: IPDG Elisabet Stray (leder), DG Svein-Eirik Jensen og DGE Bjørn Aas.

more

Årsmelding 2013-2014 for Rotary Distrikt 2290

Abstract:

Her følger årsmelding for rotary-året 2013-2014.

more