================================================ 

Dette er de gamle hjemmesidene til Rotary Distrikt 2290
Disse sidene blir ikke lenger oppdatert.

De nye hjemmesidene finner du på:

http://d2290.rotary.no

================================================ 
 

Velkommen til Distrikt 2290 og rotaryåret 2014-2015

Distriktet består av 44 klubber i Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Guvernør i rotaryåret 2014-2015 er Svein-Eirik Jensen fra Kristiansand Rotaryklubb.

Rotaryårets motto er "Light up Rotary". 

          

.

Guvernørens månedsbrev for januar 2015

Abstract:

Guvernør Svein-Eirik Jensen har skrevet sitt månedsbrev for januar 2015.

more

Protokoll for ekstraordinært årsmøte/generalforsamling

Abstract:

Her følger protokoll for det ekstraordinære årsmøtet/generalforsamlingen, regnskap, balanse og revisors beretning.

more

Rwanda konsert

Abstract:

Flekkefjord Rotary klubb fortsetter sitt årelange arbeid for Rwanda. Ta turen til Flekkefjord 8.februar.

more

Presidentsamling - presentasjoner

Abstract:

Her kan du laste ned presentasjonene fra Presidentsamlingen på Fevik 9. - 10. januar

more

Guvernørens månedsbrev for desember 2014

Abstract:

Guvernør Svein-Eirik Jensen har skrevet sitt månedsbrev for desember 2014.

more

Nye hjemmesider

Abstract:

Alle klubbene skal nå ha fått tilgang og instruksjoner om hvordan man kommer i gang med den nye hjemmesiden til klubben. Klubbsiden er bygd opp fra en klubb mal/template hvor noen opplysninger er kopiert ut fra medlemsnett og lagt inn på websiden, som f.eks. møtested.

more

Utlysing av stipendier fra Interesseforeningen.

Abstract:

Her følger utlysing av stipendier fra Interesseforeningen.

more
En trailer full av juleglede

En trailer full av juleglede

Abstract:

Jeg gleder meg så til å se de glade ansiktene når vi skal dele ut alle disse gavene i Litauen, sier Edrund Olaisen. Sammen med rundt 50 rotarianere fra Vestfold, Telemark og Agder-fylkene skal hun i god tid før jul dele ut tusenvis av gaver fra en fullastet trailer til vanskeligstilte mennesker i Litauen.

more

LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA)

Abstract:

Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971. Rotary tilbyr fremtidens ledere en unik mulighet til å få impulser og ideer innenfor spennende temaer.

more

Shelterbox-aksjon i Arendal

Abstract:

En lørdag i oktober slo Nedenes og Arendal rotaryklubber opp shelterbox-telt på et torv i byen, og 12 rotarianere sammen med utvekslingsstudenter stilte som rotaryambassadører. Teltet, gratis kaffe og nystekte vafler gjorde at rotarianerne lett fikk kontakt med publikum.

more