110-åring ønsker seg dråper i gave

Category:

DISTRIKTSNYTT

Author:
Ingrid Grandum Berget
Published on:
23.02.2015
Content:


-Det var Rotary som startet kampanjen for å utrydde den muskellammende sykdommen, og til sin 110-års bursdag ønsker organisasjonen seg enda flere livgivende dråper, sier sonekoordinator Ingrid Grandum Berget fra Langesund Rotary Klubb. Hun koordinerer innsamlingsarbeidet for Rotaryfondet i Norge, Danmark, Island, Litauen, Polen, Ukraina og Hviterussland. 


 122 land poliofrie

-Vi øyner nå målet for denne kampanjen der to milliarder barn er vaksinert, og 122 land er erklært frie for polio. Bare Afghanistan, Pakistan og Nigeria sliter fortsatt med sykdommen, og målet er at også de skal være kvitt polio innen 2018, sier Berget.


 250 000 dødsfall avverget

Siden det omfattende vaksinasjonsprogrammet startet regner en med at fem millioner mennesker har unngått lammelser, og 250 000 dødsfall er avverget. Rotary med sine 1,2 millioner medlemmer over hele verden har bidratt med en enorm dugnadsinnsats – både i form av vaksinering og penger.  Men uten svært omfattende bistand fra WHO, helsemyndighetene i mange land – og ikke minst fra IT-gründer Bill og Melinda Gates, ville vi ikke vært så nær målet som vi er nå, sier Ingrid Grandum Berget.


 Fortsatt innsats

Så langt er det brukt mer enn ni milliarder dollar i kampen mot polio. Men en må fortsette å vaksinere og overvåke for at sykdommen ikke skal blomstre opp igjen. Så bursdagsønsket fra 110-åringen er at rotarymedlemmer, andre frivillige, og mange lands myndigheter skal fortsette å gi sine bidrag for å utrydde polio i verden, sier Ingrid Grandum Berget.